Reglement Voorjaars Competitie - Verge Master Cycling Team


Er kan alleen deelgenomen worden met een geldige wedstrijdlicentie van de KNWU! (deelnemen met alleen basislicentie is niet toegestaan)
De koersen worden gereden zonder Mylaps, dus alleen op rugnummer.​​​​​

1. De trainingswedstrijden worden gehouden onder auspiciën van Verge Masters Cycling;

2. Er wordt gekoerst in 2 categorieën: Beide categorieën dragen rugnummers. De wedstrijden zijn toegankelijk voor alleen licentiehoud(st)ers. Beide categorieën starten met een verschil van enkele minuten na elkaar en van beide categorieën word de uitslag van de eerste 10 genoteerd;

3. Deelname aan de trainingswedstrijden (incl. huur rugnummer) kost € 5,00 per persoon per wedstrijd te voldoen bij de inschrijfbalie bij de permenance. Bij inschrijving verklaren zij deze spelregels gelezen te hebben en akkoord te gaan met de voorwaarden;

4. De deelnemer is verplicht om tijdens de gehele trainingswedstrijd het aan hem of haar verstrekte rugnummer zichtbaar te dragen. Het rugnummer dient tevens als bewijs van betaling. Starten zonder rugnummer is niet toegestaan. Na de wedstrijd dient het rugnummer weer geretourneerd te worden bij de inschrijfbalie. Indien het rugnummer na afloop niet wordt ingeleverd (of bij verlies) wordt er € 5,00 in rekening gebracht;

5. Om deel te nemen aan de wedstrijden, dient de deelnemer over een goede lichamelijke en toereikende conditie te beschikken;

6. De inschrijving sluit 20 minuten voor het aanvangstijdstip van de desbetreffende trainingswedstrijd. Daarna is inschrijven (en daarmee deelname aan de trainingswedstrijd) niet meer mogelijk;

7. De trainingswedstrijden beginnen om 9.30 uur en gaan pas officieel van start als de wedstrijdleiding dit aangeeft. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleider onverkort op te volgen (afsprinten, gedubbelde renners uit koers etc.). De laatste ronden worden kenbaar gemaakt door de wedstrijdleider. Bij het ingaan van de laatste ronde word dit duidelijk weergegevenl. Bij onduidelijkheden en / of discussies beslist de wedstrijdleider;

8. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider;

9. De deelnemer is verplicht een deugdelijke valhelm te dragen; 

10. Het is verboden om oordopjes te dragen;

11. De racefiets van de deelnemer dient in goede staat te zijn. schijfremmen toegestaan. Het Verge Masters Cycling Team volgen hierin de regels van de KNWU.;

12. Deelname op mountainbikes, e-bikes en alle fietsen zijnde geen racefiets is niet toegestaan;

13. Losse onderdelen of opzetsturen (reserveonderdelen, reparatiesetje, fietspomp, e.d.) dienen vóór de trainingswedstrijd van de fiets te worden verwijderd;

14. De deelnemer dient zich tijdens de trainingswedstrijden veilig en sportief te gedragen, hetgeen onder meer ( doch niet uitsluitend) betekent dat het verboden is om te duwen of plots uit te wijken, met losse handen te rijden, plots te remmen, buiten de geasfalteerde baan te rijden, geen rechte lijn aan te houden bij de sprint, andere deelnemers af te snijden en / of verbaal onheus te bejegenen etc.;

15. In geval van materiaalpech (of een lekke band) dient de deelnemer zich naar een plek naast het parcours te begeven zonder daarbij andere deelnemers te hinderen;

16. Indien de deelnemer de bovenstaande regels niet opvolgt, zal hij of zij van (verdere) deelname(s) worden uitgesloten;

17. Fotografen dienen zich voorafgaand aan de wedstrijd te melden bij de wedstrijdleider en ten alle tijden aanwijzingen op te volgen. Gemaakte foto’s mogen door het Verge Masters Cycling Team rechtenvrij gebruikt worden voor publicatie op social media, website, promotiemateriaal etc.;

18. Deelname aan de trainingswedstrijden geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer;

19. Het Verge Masters Cycling Team aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade dan wel letselschade opgelopen tijdens de trainingswedstrijden, waaronder schade ten gevolge van gebreken aan het parcours, nu deze schade ingevolge de door ons afgesloten verzekering is uitgesloten. De deelnemer is bekend met de staat van het parcours en aanvaardt deze. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van enige vordering tot schadevergoeding tegenover het Verge Masters Cycling Team en zijn bestuurders;

20. Alle voorgaande richtlijnen, spelregels etc. welke in omloop zijn, komen hiermee te vervallen;

21. Doormiddel van inschrijving en betaling gaat de deelnemer akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle trainingswedstrijden Markelo 2019.